Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

REGIDORA

SxH-AM

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern
  • Ple
  • Comissió Especial de Comptes
  • Consell de Govern
  • Hisenda, Recursos Humans i Afers Socials i Salut

Retribució anual bruta: 16.500,00€

Indemnitzacions anuals (Màxim): 0

Indemnitzacions que preveu deixar el càrrec: 0

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 16.879,96€

Diplomada en Ciències Empresarials per la UdG i llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la UAB.

He estat directora financera al sector privat, professora d’Economia i Hisenda Pública a la UNED i regidora de l’Ajuntament d’Hostalric en diverses legislatures.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats