Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

ANNA NOGUERA GARCÉS

REGIDORA

SxH-AM

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern
  • Ple
  • Consell de Govern
  • Infància i Joventut, Igualtat i Participació Ciutadana

Retribució anual bruta: 3.600,00€

Indemnitzacions anuals (Màxim): 9.740,00

Indemnitzacions que preveu deixar el càrrec: 0

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 10.635,00€

Mestra d’educació primària des de 2006 i funcionària de carrera des de 2008. Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic. Formo part del grup de teatre d’Hostalric.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats