Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

2023

02/02/2023: Procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'una borsa de treball d'administratius/ves de serveis generals, categoria C1, de l'Ajuntament d'Hostalric per a cobrir possibles vacants, substitucions o altres necessitats conjunturals que es puguin generar.

Data límit presentació instàncies: del 3 al 22 de febrer, ambdós inclosos.

Admesos i exclosos i data examen (descarregar pdf)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Annex II Declaració responsable (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

02/02/2023: Procés de selecció, mitjançant promoció interna, d'una plaça de funcionari/a de la categoria d'adminitratiu/va de serveis econòmics i contractació.

Data límit presentació instàncies: del 3 al 22 de febrer, ambdós inclosos.

Admesos i exclosos i data examen (descarregar pdf)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

2022

TANCAT- 04/11/2022: Procés selectiu per a la provisió, mitjançant procediment de concurs oposició per promoció interna, d'una plaça de caporal de la Policia Local de l'Ajuntament d’Hostalric

Admesos i exclosos i data examen (descarregar pdf)

Bases al DOGC (descarregar pdf)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 23/08/2022: Procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure en règim de personal laboral temporal, d'una plaça de peó de neteja d'interiors d'edificis municipals i constitució de borsa de treball per a possibles substitucions.

Resultat (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Annex I declaració responsable (descarregar pdf)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 15/07/2022: Procés selectiu,per a la provisió mitjançant procediment de concurs-oposició per promoció interna d'una plaça de sergent de la policia local d'Hostalric.

Admesos i exclosos i data examen (descarregar pdf)

Bases al DOGC (descarregar pdf)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT- 19/04/2022: Procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir quatre places de recepcionistes pel control d'accés a la piscina d'Hostalric i la constitució d'una borsa de treball.

Certificat aprovació borsa (descarregar pdf)

Resultat piscina (descarregar pdf)

Llista definitiva admesos i exclosos (descarregar pdf)

Llista provisional admesos i exclosos (descarregar pdf)

Annex I: Declaració responsable (descarregar word) - El doc ha d'estar signat i omplert si teniu el nivell de català o no.

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 04/04/2022: Procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la creació de 2 places i constitució d'una borsa de treball d'informadors-guies del castell d'Hostalric

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos definitiva (descarregar pdf)

Admesos i exclosos provisional (descarregar pdf)

Dossier guies (descarregar pdf)

Annex I: Declaració responsable (descarregar word) - El doc ha d'estar signat i omplert si teniu el nivell de català o no.

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 31/03/2022: Procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de funcionària interí/na de la categoria d'administratiu/va, adscrita a intervenció i constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament d'Hostalric

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos definitiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos provisional (descarregar pdf)

Annex II: Declaració responsable (descarregar word)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 21/03/2022: Procés selectiu, mitjançant concurs lliure, per a la constitució d'una borsa de treball a la regidoria de joventut mitjançant el sistema de concurs en torn lliure - CASAL D'ESTIU

Certificat aprovació borsa (descarregar pdf)

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Llista definitiva admesos i exclosos (descarregar pdf)

Llista provisional admesos i exclosos (descarregar pdf)

Annex I: Declaració responsable (descarregar word) - El doc ha d'estar signat i omplert si teniu el nivell de català o no.

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 03/03/2022: Procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local d'Hostalric

Aprovació borsa policies (descarregar pdf)

Hores extrevistes dies 13-14-15 de juny (descarregar pdf)

Invalidació prova i nova crida aspirants presentats (descarregar pdf)

Llista definitiva admesos i exclosos (descarregar pdf)

Llista provisional admesos i exclosos (descarregar pdf)

Annex IV: Declaració responsable (descarregar word)

Bases al DOGC (descarregar pdf)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 23/02/2022: Procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça de funcionari/ària interí/na categoria administratiu/va de l'Oficina d'atenció en matèria de registre i la constitució d'una borsa de treball per a possibles substitucions

Resultat final procés selectiu (descarregar pdf)

Resultat prova teòrica i hores examen oral (descarregar pdf)

Cert admesos i exclosos definitiu (descarregar pdf)

Cert admesos i exclosos prov (descarregar pdf)

Annex II: Declaració responsable (descarregar word)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT - 03/02/2022: procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves de l'Ajuntament d'Hostalric

Aprovació borsa C2 (descarregar pdf)

Resultat borsa (descarregar pdf)

llista definitiva admesos i exclosos (descarregar pdf)

llista provisional admesos i exclosos (descarregar pdf)

Annex II: Declaració responsable (descarregar word)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT -01/2/2022: MANCOMUNITAT VERGE DELS SOCORS: Procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa de treball de personal docent de l'Escola Bressol.

Aprovació borsa docents (descarregar pdf)

Resultat BORSA (descarregar pdf)

llista definitiva admesos i exclosos i data examen (descarregar pdf)

lista provisional admesos i exclosos (descarregar pdf)

Annex II (descarregar word)

Bases (descarregar PDF)

 

TANCAT - 21/01/2022: Convocatòria d’una plaça de conserge a la zona esportiva municipal i una borsa de treball per a possibles substitucions en règim de personal laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs en torn lliure.

Acord de contractació i aprovació de la borsa (descarregar pdf)

Acta tribunal (descarregar pdf)

Resultat provisional (descarregar pdf)

Admesos i exclosos provisional (descarregar pdf)

Annex I: Sol.licitud interessat (descarregar word)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

TANCAT -31/12/2021: Convocatòria d’una plaça de direcció de lleure i dues places de monitor, així com una borsa de treball per l'esplai d'Hostalric mitjançant el sistema de concurs en torn lliure.

 

Resultat provisional (descarregar pdf)

Admesos i exclosos definitiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos provisional (descarregar pdf)

Annex II: Quadre resum de mèrits (descarregar word)

Annex I: Instància i declaració responsable (descarregar word)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

2021

MANCOMUNITAT VERGE DELS SOCORS

-03/08/2021: Convocatòria d'una plaça laboral temporal per a conserge de l'escola Mare de Déu dels Socors i l Llar d'Infants El Patufet

Acta tribunal (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Bases (descarregar PDF)

 

-21/09/2021: Convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure, de tres places d'agent interí de la Policia Local d'Hostalric, i la creació d'una borsa de treball per a necessitats temporals

 

Resultat provisional (descarregar)

Rectificació error material llista admesos i exclosos definitiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos definitiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos provisional (descarregar pdf)

DOGC (descarregar pdf)

Bases al BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

-12/08/2021: Convocatòria  per la selecció d'una plaça d'oficial de segona amb contracte de relleu

Resultat

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

-15/05/2021: Convocatòria per la selecció de 4 joves BRIGADA JOVE 2021

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

BAN alcaldia (descarregar pdf)

bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

-13/05/2021: Convocatòria per la selecció de dues persones i constitució d'una borsa de treball per fer tasques d'atenció als visitants al castell d'Hostalric.

Aprovació de la borsa (descarregar pdf)

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Dossier de guies (descarregar pdf)

Annex mèrits (descarregar .doc)

Anunci bases BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

- 26/04/2021: Convocatòria per la creació d'una borsa de treball a la regidoria de joventut mitjançant el sistema de concurs de torn lliure - CASAL ESTIU I CASAL JOVE

Aprovació de la borsa (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Annex mèrits (descarregar .doc)

Anunci bases BOP (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

- 26/04/2021: Convocatòria del procediment de selecció de 4 recepcionistes de la piscina municipal 2021

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Tipus de quotes d’abonaments de 2019 (descarregar .doc)

Annex mèrits (descarregar .doc)

Anunci BOP Bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

- 11/03/2021: Convocatòria per a la selecció d’una plaça d'Oficial de Segona contracte de relleu.

Acta tribunal (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Anunci DOGC (descarregar pdf)

Bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

- 18/02/2021: Convocatòria d'una borsa de treball de direcció de lleure a la regidoria de joventut mitjançant el sistema de concurs de torn lliure.

Resultat procés selectiu (descargar pdf)

Admesos i exclosos (descargar pdf)

Anunci BOP i bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

- 27/01/2021: Convocatòria per la creació d'una borsa de treball de monitoratge de lleure a la regidoria de joventut mitjançant el sistema de concurs de torn lliure - ESPLAI

Aprovació de la borsa (descarregar pdf)

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Anunci BOP (descarregar pdf)

Bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

2020

- 09/11/2020: Convocatòria per a la selecció d’una plaça d'Oficial de Segona contracte de relleu.

Resultat procés selectiu (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Anunci DOGC (descarregar pdf)

Bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

- 11/08/2020: Convocatòria per a la selecció d’una plaça d'Oficial de primera contracte de relleu.

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Anunci DOGC (descarregar pdf)

Bases (descarregar pdf)

Sol.licitar idcat mòbil (manual)

 

- 14/05/2020: Convocatòria selecció 4 persones recepcionistes piscina municipal 2020.

Per presentar-se a la convocatòria mitjançant instància genèria a la pàgina inicial de la seu-e.

25/06/2020: Resultat procés selectiu.

23/06/2020: Anul.lació del procés i nova data de convocatòria el 25/06/2020. Es faran novament TOTES les proves selectives.

19/16/2020: Resultat procés selectiu anul.lat.

Bases (descarregar)

Ban (descarregar)

Admesos i exclosos

 

- 17/03/2020: Convocatòria contractació laboral temporal de 3 joves durant la temporada d'estiu per a la "Brigada Jove d'Hostalric 2020"

Ban 3 places (descarregar pdf)

Bases (descarregar pdf)

Ban (descarregar pdf)

Admesos i exclosos

 

- 17/03/2020: Convocatòria per l'acreditació de 3 guies turístics d'Hostalric.

Dossier guies (descarregar pdf)

Admesos (descarregar pdf)

Bases (descarregar pdf)

BAN ampliació termini (descarregar pdf)

BAN inicial (descarregar pdf)

 

- 03/04/2020: convocatòria del concurs oposició per cobrir temporalment, per torn lliure, un lloc de treball de tècnic
auxiliar administratiu/va de l'ajuntament d’Hostalric corresponent al programa d’assistència en matèria de registre de l’oficina d’atenció al ciutadà

Contractació (descarregar pdf)

resultats (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar)

Bases (descarregar)

 

- 27/02/2020: Convocatòria d’una plaça de personal funcionari de carrera (C2) a través del procediment de concurs oposició, per a la provisió del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va adscrit a l’àrea de secretaria:

07/07/2020: Resultat procés selectiu.

29/06/2020: Esmena admesos i exclosos

10/06/2020:Admesos i exclosos

Bases (descarregar)

 

- 27/02/2020: Convocatòria d’una plaça de personal funcionari de carrera (C2) a través del procediment de concurs oposició, per a la provisió del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va adscrit a l’àrea de promoció local i contractació

30/06/2020: Resultat procés selectiu.

29/06/2020: Esmena admesos i exclosos

10/06/2020: Admesos i exclosos

Bases (descarregar)

 

 

- 25/02/2020:Convocatòria borsa de treball Monitors/es de lleure, personal de suport logístic, i monitors/es de lleure en pràctiques.

Resolució per ordre de puntuació (descarregar pdf)

Ban aixecament suspensió (descarregar pdf)

Bases (descarregar)

Ban (descarregar)

Admesos i exclosos

 

- 13/02/2020: Convocatòria plaça de director/a de lleure.

Bases (descarregar)

Ban (descarregar)

Admesos (descarregar pdf)

Resultat

 

2019

- 13/08/2019: Convocatòria 3 places d'agent de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure.

Per presentar-se a la convocatòria mitjançant instància genèrica a la pàgina inicial de la seu-e.

Bases (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Ampliació admesos (descarregar pdf)

Puntuació provisional proves dia 03/10 (descarregar pdf)

Resultats psicotècnics (descarregar pdf)

Resultats entrevista i mèrits (descarregar pdf)

 

- 07/08/2019: Convocatòria 1 plaça i borsa de treball docent a la llar d'infants El Patufet.

Per presentar-se a la convocatòria mitjançant instància genèria a la pàgina inicial de la seu-e.

Bases (descarregar pdf)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Resultats prova dilluns dia 4/11 (descarregar pdf)

Modificació resultats (descarregar pdf)

 

- 14/05/2019: Convocatòria contractació laboral temporal de 4 joves durant la temporada d'estiu per a la "Brigada Jove d'Hostalric 2019"

Per presentar-se a la convocatòria mitjançant instància genèria a la pàgina inicial de la seu-e.

Data sorteig: 28 de juny a les 9h sala de plens.

Bases (descarregar pdf)

Certificat JGL contractació (descarregar pdf)

 

- 08/04/2019: Convocatòria selecció 4 persones recepcionistes piscina municipal 2019.

Per presentar-se a la convocatòria mitjançant instància genèria a la pàgina inicial de la seu-e.

Termini de presentació d'instàncies: Fins 10 de maig de 2019 a les 14:00h

Bases (descarregar)

Ban (descarregar)

Admesos i exclosos (descarregar pdf)

Acta tribunal (descarregar pdf)