Hi ha alguna subvenció, concedida per l'ens a persones jurídiques, que superi els 10.000 euros? Si és així, aquí hi trobaràs publicades les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat o l'organització beneficiària.

Fins al moment l'Ajuntament no ha concedit a cap persona jurídica una subvenció que superi els 10.000 euros, i per aquest motiu, no es pot publicar cap declaració d'ingresos dels directrius d'aquestes.