Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

Instrument Tema Núm Expedient Competències Data aprovació Data publicació Publicacions butlletins oficials Enllaç Documents
CONVENI EXPROPIATORI PER MUTU ACORD ELS SRS M. I A.A. I L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC X2020011779 29-03-2021 07-05-2021 BOPG I EL PUNT DIARI Conveni expropiatori per mutu acord

Podeu consultar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, si l'Ajuntament ha aprovat més convenis urbanístics.