Vols conèixer les iniciatives normatives previstes? En aquest apartat trobaràs totes les propostes d'ordenances i reglaments que han de ser aprovades i/o modificades durant el proper any.

En aquest moment, l'Ajuntament d'Hostalric no té aprovat un pla normatiu anual. No obstant, es pot consultar en quines normes està treballant l'Ajuntament (per aprovar-les o modificar-les) a la secció de "Memòries i documents dels projectes normatius en curs".

Cal esmentar però que durant l'últim trimestre de cada any s'inicia el procediment de revisió i modificació de les ordenances fiscals, i durant tot l'any els ciutadans poden fer arribar els seus comentaris i propostes sobre qualsevol normativa municipal a través del tràmit de queixes, suggeriments i propostes.