Si existeix alguna directiva, instrucció, circular i/o resposta sobre alguna norma que tingui una incidència especial sobre la seva interpretació, aquest és el lloc on la trobaràs publicada.

L'Ajuntament no ha aprovat cap directiva, instrucció o circular, ni ha donat cap resposta a consultes sobre la interpretació de les normes.