En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents de què pot disposar el vostre ens i dels que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

En el següent enllaç podeu consultar quins serveis de Via Oberta han estat utlitzats per accedir a documents d'altres administracions:

Per tal d'accedir a la informació, és necessari seleccionar "Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat" com a ens i "Via Oberta" com a servei.