En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Indicadors del Dret d'Accés a la Informació Pública
  • Per obtenir informació sobre les dades del Dret d'Accés a la Informació Pública (transparència passiva) a l'Ajuntament de L'Hospitalet, podeu consultar el següent enllaç.
Informes anuals de transparència del Síndic de Greuges
  • Per consultar els informes anuals de transparència del Síndic de Greuges, us podeu adreçar al seu web a través del següent enllaç.
Indicadors d'enquestes externes
  • Per conèixer els indicadors de transparència internacional ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments), podeu consultar la visualització disponible al Portal de Dades Obertes de l'Ajunament a través del següent enllaç.
  • Per visualitzar els indicadors de transparència d'Infoparticipa, podeu consultar el mapa Infoparticipa a través del següent enllaç.

 

També podeu consultar la Instrucció de gestió del Portal de Transparència per conèixer el funcionament i la freqüència d'actualització dels ítems de transparència a través d'aquest enllaç.