Voleu conèixer el nombre i les característiques de les sol·licituds d'accés a la informació presentades a l'Ajuntament de L'Hospitalet?