Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Disponible a: Ajuntament de L'Hospitalet

En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.