Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

En aquest enllaç podeu consultar els noms, les biografies, les agendes i les dades de contacte dels càrrecs electes que conformen el consistori: