Consulta quina és la relació dels organismes dels quals forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

En el següent document podreu consultar els organismes, entitats, fundacions o societats en els quals participa l'Ajuntament de L'Hospitalet, així com les persones representants municipals en cadascun d'ells.