En aquest espai pots consultar les memòries anuals dels serveis de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

La memòria anual de serveis inclou, de tots els serveis de l'Ajuntament, les dades corresponents als responsables, la missió, l’estructura, les despeses, les actuacions i objectius, així com la valoració i les propostes de millora.