Coneix el nombre d'habitants i d'habitatges de les Àrees Bàsiques de Salut de l'Hospitalet.

Aquesta informació es fa pública ja que és demandada freqüentment per via de l'exercici del dret d'accés a la informació. 

També podeu consultar aquestes dades en format obert al portal de dades obertes de l'Ajuntament de L'Hospitalet a través d'aquest enllaç.