Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Codi ètic i de valors de bon govern de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat estableix els principis ètics d'actuació i els valors de bon govern de l'organització i determina qui els ha de promoure.

Aquest Codi s'emmarca dins el Sistema d’Integritat Institucional, que pretén garantir una gestió política i tècnica propera i compromesa amb la ciutadania, orientant l’actuació municipal des de la clau dels valors d'integritat, servei públic i qualitat democràtica.

Podeu consultar el Codi ètic descarregant el següent document.