Què es fa amb els meus impostos? Disponible a: Ajuntament de L'Hospitalet

Des d'aquest espai pots saber què es fa amb els teus ingressos o com contribueix cada administració en la despesa de la ciutat.