Coneix la declaració d'àrea d'habitatge tens a L'Hospitalet de Llobregat

El Consell Metropolità de setembre de 2021 ha aprovat la declaració definitiva d'àrea d'habitatge tens a L'Hospitalet de Llobregat. L'entrada en vigor serà l'endemà de la publicació d'aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

La declaració d'una àrea d'habitatge tens deriva de la Llei 11/2020, aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de setembre, que estableix una sèrie de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguer d'habitatge. 


L'objectiu de la Llei és regular les rendes en aquests contractes de lloguer per contenir-les, evitar l'increment de preu dels pisos i desinflar els preus abusius que han de pagar els inquilins. La llei determina que els propietaris d'habitatges han de fer pagar com a renda de lloguer el preu determinat per l'índex de referència de preus de lloguer. En cas que el propietari no ho compleixi, el règim sancionador vehiculat a través de la Llei 18/2007 pot arribar a imposar multes de fins a 90.000 €.