Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Podeu consultar les ordenances en període d'exposició pública a través d'aquest enllaç

Podeu consultar les ordenances en procés de consulta pública a través d'aquest enllaç.