Coneix els informes i estudis que han estat contractats per l'Ajuntament de L'Hospitalet

A la taula següent podeu consultar els estudis i informes contractats per l'Ajuntament de L'Hospitalet així com informació dels seus respectius contractes:

 

Nom de l'estudi o informe

Enllaç a l'estudi 

Núm. expedient contractació

Enllaç al Perfil del Contractant

 

Estudi amb perspectiva de gènere d’espais públics sense resoldre 

 

Enllaç

AJT/37078/2021

Enllaç PC