Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

La gestió i recaptació de L'IAE, IBI (rústica i urbana) i vehicles està delegada a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida.

https://ov.oagrtl.cat/ordenances.aspx?guissona