En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

COMPOSICIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE GUIMERÀ

 

Alcalde:

Salvador Balcells Busquets

 

Regidors:

Josep Maria Armengol Dalmau

Rosa Farré Florensa

Jordi Marimon Sans

Josep Roselló Minguell

Miquel Florensa Roca

Marc Corbella Mota


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

Composició de l’actual Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Guimerà.

 

President:

Josep Roselló Minguell                                  Grup municipal  -  Junts per Guimerà

 

Regidors:

Jordi Marimon Sans                                       Grup municipal  -  Independents per Guimerà 

 

Regidors: