Accions desenvolupades

Pla de Mesures Antifrau

(Aprovat pel Ple municipal del 22 de febrer de 2022)
Declaració institucional Codi de conducta d'alts càrrecs Bústia ètica

Canal de denúncia anònima per notificar irregularitats en la gestió pública
Publicació d'agendes de càrrecs electes