Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics Disponible a: Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.