Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
4 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
Etiqueta: 2019
27/01/2022

Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La sèrie temporal s'inicia amb dades de l'any 2017 (fins a l'actualitat).

14/01/2022

Vots i regidors per partit en les eleccions municipals des de 1987.

14/01/2022

Resultats de totes les eleccions des de 1995.

14/01/2022

Informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits pels subjectes obligats a partir de l’1 de juliol de 2015 en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.