Registre de convenis

Informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits pels subjectes obligats a partir de l’1 de juliol de 2015 en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació Addicional

Creat
04/03/2020
Última actualització
14/01/2022
Format
CSV
Idioma
Català