Tipus impositius municipals

Els ajuntaments tenen capacitat per a desenvolupar polítiques tributàries apujant o abaixant els tipus impositius dels seus impostos, així com establint beneficis fiscals potestatius. Aquest conjunt de dades mostra els tipus impositius aplicats a l'ens en relació als següents impostos municipals (IBI; IAE, IVTM, ICIO).

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
28/10/2015
Última actualització
23/01/2022
Format
CSV
Idioma
català