Cartipàs: organització política

Sector Públic
21/04/2023

Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decret de l’alcaldia, que conformen el “cartipàs” municipal.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Font
https://cido.diba.cat/
Responsable dades funcionals (RDF)
Consorci AOC
Correu de contacte (RDF)
dadesobertes@aoc.cat
Tipus Actor
-
Subtipus Actor
-
Data publicació
02/11/2015
Darrera actualització
21/04/2023
Freqüència actualització
365 dies
Llicència
Creative Commons CCZero
Àmbit de transparència

Contractes, convenis i subvencions

Gestió econòmica

Informació institucional i organitzativa

Participació

City Anatomy
-