Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals Disponible a: Autoritat catalana de Protecció de Dades

Voleu conèixer tots els vostres drets vinculats a dades personals, així com els models de sol·licitud vinculats al tractament de les vostres dades?
En aquest ítem podeu trobar els drets concrets que té la persona afectada (o titular) en el tractament de seves dades personals i quina és la informació que cal facilitar-li pel seu exercici, així com models d'exercici de drets, tot seguint el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).