Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Consistori municipal

CM
CXGC-CP

CM (6 càrrecs electes)

XAVIER BADIA VERDENY

Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

FERRAN URETA BORRELL

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

DAVID FUENTES CAELLES

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ANTONIO COLOM PLANA

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SILVIA ROCA TOMAS

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ÀLEX CALVO SISTERNAS

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

CXGC-CP (1 càrrec electe)

SANDRA MONTELLÀ MANUEL

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 
Dataset View no està disponible temporalment.