Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns Disponible a: Ajuntament de Garrigàs

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Pilar Bosch i Bech

Alcaldessa

Junts per Garrigàs

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Alcalde
  • Membre d'equip de govern
  • Consell de Govern
  • Ple municipal
  • Àrees de Governació, règim interior, relacions institucionals i comunicació
Directora financera d’una xarxa d’entitats de serveis socials. Visc a Garrigàs, a la casa dels avis materns i estimo aquest poble i la seva gent perquè em connecta amb les meves arrels.