Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Festival de fotografia 2020 Hora Nova Anuncis activitats 108.9 Comarca Alt Empordà
Publicitat institucional 2020 El Punt Avui insercions de publicitat 1065.71 Comarques gironines
Publicitat institucional 2020 emporda.info Anuncis activitats 151.25 Comarca Alt Empordà
Publicitat institucional 2019 El Punt Avui Insercions de publicitat 1210.0 Comarques Gironines