Convocatòries obertes

Convocatòria per a la concessió d'ajuts socials per les despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs pel període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021

Extracte en la BDNS de la convocatòria 

Text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 

 

Convocatòria d'ajuts econòmics socials de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes.

Anunci aprovació definitiva

Edicte de convocatòria

Extracte en la BDNS de la convocatòria 

Convocatòries tancades

Convocatòria d’ajuts socials per a les despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs, per al període comprès des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

Edicte de la convocatòria

Extracte en la BDNS de la convocatòria 

Bases publicades al BOP

Convocatòria d’ajuts socials per a les despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs, per al període comprès des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019.

Bases de la convocatòria

Extracte publicat al BOP (20/09/2019)