Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
ACTA DEL RESULTAT DE BAREMACIÓ DE LES PROVES FUNCIONARITZACIÓ AGUTZIL 1 4306290004-2020-0000119 14-01-2021 s_Acta_proves_funcionaritzacio_agutzil.pdf
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES D'UNA PLAÇA D'AGUTZIL 1 4306290004-2020-0000119 ACTA