Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats
EQUIP DE GOVERN (GPF-AM i CiU)

Francesc Brugués Massot
(GpF-AM)
ALCALDE
 

Àrees: Governació, Protecció Civil, Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia, Serveis i Participació Ciutadana

Contacte: alcaldia@fortia.cat

Currículum vitae

Josep Tell Costa
(CiU)
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Àrees: Urbanisme i Esports

Contacte: urbanisme@fortia.cat

Currículum vitae

Dídac Garcia Manzano
(GpF-AM)
SEGON TINENT
D’ALCALDE

Àrees: Hisenda, Recursos Humans, Joventut, TIC, Sanitat, Serveis Socials

Contacte:
hisenda@fortia.cat

Currículum vitae

 

Ramona Heras Casademont
(GpF-AM)
REGIDORA

Àrees: Ensenyament, Cultura i Espectacles

Contacte:
cultura@fortia.cat

Currículum vitae

 

OPOSICIÓ (PSC)

Carles Vilà Fernández
(PSC-CP)
REGIDOR

Contacte:
carlesv@fpc.es

Currículum vitae

Fernando Morillas Morillas
(PSC-CP)
REGIDOR

Contacte:
ajuntament@fortia.cat

Currículum vitae

Sergi Mayolas Gironella
(PSC-CP)
REGIDOR

Contacte:
ajuntament@fortia.cat

Currículum vitae