Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Sònia Gràcia i Xuclà

Alcaldessa – Regidora de Benestar social i Salut

JUNTS PER FORNELLS JxCAT-JUNTS

 • Càrrec electe
 • Portaveu
 • Alcalde
 • Membre d'equip de govern
 • El Ple
 • Junta de Govern Local
 • Alcaldia, Benestar social i Salut

Retribució anual bruta: Per assistència: Ple 400€ | Junta de govern 250€ | Comissió Especial de Comptes 200€ | Junta de Portaveus 175€ | Comissió de Coordinació d'Àrees 175€

Formació i professió

 • Estudis bàsics Ha estat Presidenta de Handbol Fornells

Trajectòria política

 • 1999-2019 Regidora Ajuntament de Fornells de la Selva
 • 2019-act Alcaldessa de Fornells de la Selva
 • 2019-act Consellera Comarcal del Gironès