La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
27-12-2018 20:00 27-12-2018 22:15 8/2018 Extraordinària Acta ext. 26 desembre 2018
26-11-2018 21:30 26-11-2018 22:30 7/2018 Ordinària Acta novembre 2018
15-11-2018 21:30 15-11-2018 23:00 6/2018 Extraordinària Acta extr. 15 novembre 2018
24-09-2018 21:30 24-09-2018 22:15 5/2018 Ordinària Acta extr. 30 setembre 2018
30-07-2018 21:30 30-07-2018 22:50 4/2018 Ordinària juliol 2018
28-05-2018 21:30 28-05-2018 22:50 3/2018 Ordinària Acta maig 2018
26-03-2018 21:30 26-03-2018 22:30 2/18 Ordinària Acta març 2018
Acta 29 de gener de 2018
Ord. 10 reguladora de la taxa per a la utilització prigativa o aprofitament especial del domini públic