Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
DE PERSONAL ADMINISTRATIU PER A L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL PROCÉS DE SELECCIÓ, EXP. 185/2022.

Bases convocatòria

Model normalitzat sol·licitud