Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE FONDARELLA

Alcaldia: Joan Reñe i Huguet

 

Tinents d'Alcalde:

  1er. tinent d'alcalde : Jaume Serra Vergés

  2on tinent d'Alcalde: Raquel Castro Rodriguez

 

Regidors:

Sr. Jaume Serra Vergés

Sra. Raquel Castro Rodriguez

Sr. Francesc Xavier Acosta Garcia

Sr. Jordi Mir Braqué

Sr. Ferran Bosch Navés

Sra. Teresa Solé Garlandí

 

AREES DELEGADES REGIDORS

 

1.- URBANISME

Regidors delegats: Jaume Serra Vergés i Raquel Castro Rodríguez.

 

2.- SERVEIS PÚBLICS:

 

Regidors delegats: Xavier Acosta Garcia i Jaume Serra Vergés

 

3.- CULTURA, FESTES i JOVENTUT

 

Regidors Delegats: Raquel Castro Rodríguez, Xavier Acosta Garcia i Jordi Mir Braqué

 

4.- ENSENYAMENT, ESPORTS I SERVEIS SOCIALS

 

Regidors Delegats: Raquel Castro Rodríguez, Xavier Acosta Garcia i Jordi Mir Braqué

 

5.- GOVERNACIÓ I HISENDA

 

Regidors Delegats: Jordi Mir Braqué i Jaume Serra Vergés