Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Els estudis d'impacte ambiental i paisatgístic que actualment estan en fase d'exposició pública, són els que trobareu en el Tauler d'edictes i anuncis.