En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

 

1 2 4 Òrgans de govern i funcions

1 2 4 Consell d'Administració

1 2 4 Junta General

1 2 4 Director gerent