Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi pots trobar tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

El següent conjunt de dades recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ CONJUNTA DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES. http://ca.figueres.cat/upload/element/reglament-mgn-figueres.pdf

NOTA: Actualment es troben en vigor tant l'Acord Regulador de Condicions de Treball del Personal Funcionari, com el Conveni Col·lectiu de Condicions de Treball del Personal Laboral, per prórrogues successives. 

 

Darerra actualització Gener 2016