Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Podeu consultar l'import del deute viu de l'Ajuntament de Figueres a data 31 de desembre de 2018 a través del següent enllaç.