Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Títol Òrgan de contractació Codi d'expedient Tipus d'expedient Tipus de contracte Subtipus de contracte Procediment de licitació Descripció de la prestació Pressupost bàsic de licitació Durada del contracte Àmbit geogràfic Termini de presentació d'ofertes Valor estimat del contracte Subhasta electrònica Obertura de pliques Pròrroga Informació complementària sobre la pròrroga Enllaç Documents Més informació Prioritat
Contracte del servei de muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat de nadal Ajuntament de Figueres 21/2018 Ordinari Serveis Altres serveis Obert Contracte del servei de muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat de Nadal 2018/2019 del municipi de Figueres. 63428.0 3 mesos i 15 dies Figueres 04/09/2018 52420.0 No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=39520634&lawType=2 Decret licitació 27-09-2019
Contracte de subministrament i instal·lació d'un sistema de tractament físic basat en la microfiltració ceràmica per la piscina municipal Ajuntament de Figueres EXP 36/2018 Urgent Subministraments Adquisició Obert Contracte de subministrament i instal·lació d'un sistema de tractament físic basat en la microfiltració ceràmica per a la piscina municipal. 110741.0 3 mesos Figueres 12/12/2018 91522.0 No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=40144772&lawType=2 Decret licitació 14-12-2018
Servei municipal de recollida de residus sòlids urbans, servei neteja viària i deixalleria de Figueres Ajuntament de Figueres 03/2018 Ordinari Serveis Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: serveis de sanejament i serveis similars Obert Servei municipal recollida de residus sòlids urbans, servei neteja viària i gestió i manteniment deixalleria de Figueres 24002655.00 4 anys Figueres 01/06/2018 33330894.00 No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=47610560&lawType=2 Acord adjudicació 09-05-2019
Contracte auditoria BCF, PAJ i contractes menors 2018 Ajuntament de Figueres INVE20190000033 Ordinari Serveis Serveis de compatibilitat, auditoria i tenidoria de llibres Contracte menor Treballs consistents en les actuacions d'intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa corresponents a l'exercici 2018, així com en les actuacions de control financer en relació als contractes menors realitzats durant aquest mateix exercici. 12100.0 3 mesos i 7 dies Figueres 10000.0 No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=48170754&lawType=2 Acord adjudicació 06-06-2019
Auditoria de legalitat de la societat Fisersa Ajuntament de Figueres INVE2019000063 Ordinari Serveis Serveis de compatibilitat, auditoria i tenidora de llibres Contracte menor Auditoria de compliment sobre les operacions de l'exercici 2018 de la societat Figueres de Serveis, S.A. (FISERSA). 5929.0 2 mesos Figueres No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=51067774&lawType=2 Acord adjudicació 05-09-2019
Contracte de valoració d'immobles plusvàlua Ajuntament de Figueres GHIS2019000472 Ordinari Serveis Altres serveis Contracte menor Contracte valoració immobles plusvàlua 12148.0 15 dies Figueres 10040.0 No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=51098728&lawType=2 Acord adjudicació 06-08-2019
Contracte prevenció de riscos laborals (primer semestre 2019) Ajuntament de Figueres RRHH2019000058 Urgent Serveis Altres serveis Contracte menor Servei de Prevenció de Riscos Laborals 1er semestre 2019 14988.0 6 mesos Figueres 12895.0 No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=51633682&lawType=2 Acord adjudicació
Contracte d'execució de les obres d'enderroc de 2 edificis (C/Caserna 4 i C/Barceloneta 18) Ajuntament de Figueres EXP 22/2019 Ordinari Obres Demolició d'immobles i moviments de terres Obert Obres del Projecte d'enderroc de dos edificis al Carer Caserna, 4 i Barceloneta, 18. 52859.0 1 mes Figueres 20/08/2019 43685.0 No No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=52224881&lawType=2 Acord adjudicació 31-07-2019
Contracte d'obres del projecte de pressupostos participats 2017. Actuacions zones est i sud. Ajuntament de Figueres EXP 14/2019 Ordinari Obres Construcció Obert Obres del Projecte de pressupostos participats 2017. Actuacions zona est i sud. 309936.0 4 mesos Figueres 15/10/2019 256145.0 No 21-10-2019 No https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=54950715&lawType=2 Certificat adjudicació 1
Certificat adjudicació 2
Contracte del servei de manteniment i neteja de les àrees de joc infantil i àrees de salut de la ciutat de Figueres Ajuntament de Figueres EXP 08/2019 Ordinari Serveis Serveis de manteniment i reparació Obert La prestació dels serveis de conservació, manteniment i neteja de tots els jocs infantils i de les corresponents àrees de joc, així com de les àrees de salut i els seus elements, de titularitat municipal de la ciutat de Figueres. El contracte també inclou el subministrament i muntatge de noves àrees de joc. 400000.0 2 anys. Figueres 09/10/19 578512.0 No El contracte podrà prorrogar-se per dos períodes d'un any de durada cadascun. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=55221588&lawType=2 Acord adjudicació 05-09-2019
Per a més informació, podeu consultar el Perfil de contractant.