Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Podeu consultar tota la normativa en matèria d'urbanisme a través del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. També podeu consultar les ordenances i reglaments aprovats per l'Ajuntament que afecten aquesta matèria.