La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
17-12-2021 19:00 17-12-0021 20:30 06/2021 Extraordinària 06-2022
05-11-2021 20:00 05-11-2021 22:10 05/2022 Extraordinària 05-2022
29-04-2022 19:30 29-04-2022 23:50 04/2022 Ordinària 04-2022
07-04-2022 14:00 07-04-0022 14:24 03/2022 Extraordinària 03-2022
11-03-2022 19:00 11-03-2022 02/2022 Extraordinària 02-2022
28-01-2022 20:00 28-01-2022 22:56 01/2022 Ordinària Acta 01-2022