En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

Actualment l'Ajuntament de l'Espunyola no disposa de resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics