En aquest apartat hi trobaràs referenciades les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

Actualment l’Ajuntament de l'Espunyola no gestiona cap Registre de licitadors propi.

De tota manera, l’Ajuntament està adherit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.