Informe de contractes adjudicats segons el procediment Disponible a: Perfils de contractant

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

L'ajuntament està treballant per oferir informació relativa a aquest ítem