Hi ha persones o organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de les polítiques públiques d’aquest ens? Aquest és l'espai on ho podràs estar al corrent de qui són i quina activitat duen a terme.

Són grups d´interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d´influir directament o indirectament en l´elaboració i l´aplicació de les polítiques públiques, en l´elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d´un interès propi o de tercers o d´un interès general.

En data 16 de febrer de 2017 s´ha publicat al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i  regula el Registre de grups d´interès de Catalunya. El Govern ha aprovat aquest Decret llei per transformar el Registre de grups d´interès de l´Administració de la Generalitat en un de nou vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-ne per la Llei de transparència.

    1. Inscripció:  Podeu tramitar en línia la inscripció, la cancel·lació, l´actualització registral, la denúncia per incompliment de la normativa reguladora i l´alerta sobre un grup d´interès registrat.

 2. Consulta: Podeu consultar en línia els grups inscrits en el Registre

    3. Grups inscrits en relació amb l´àmbit territorial de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat:

                Data: 21/01/2021

            Font:Consulta dels grups d´interès. Departament de Justícia.   

            http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/consulta_grups_interes

 

 

 Nom del grup

 Número d'identificador

 
 

Advanced Accelerator Applications Iberica SLU

2497

 
 

AGFA Healthcare Spain S.A.U

1429

 
 

Arcasa

2170

 
 

Astra Sistemas, S.A.

1680

 
 

Batlle i Roig SLP

588

 
 

Central Bar

2168

 
 

Centre Excursionista De Catalunya

2395

 
 

 Codorníu, S.A.

3367  
 

Fundació Privada Casal dels Avis d'Esplugues

2749

 
 

Fundació Privada Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles

2115

 
 

Gendiag, S.L.

440

 
 

Gendiag.exe, S.L.

441

 
 

Gram Arquitectura i Urbanisme, SLP

3707  
 

Hospital Sant Joan de Déu

902

 
 

Nestlé España, SA

1840

 
 

Scutum Logistic SL

3820  
 

Seven&MilaEvents, SL

943

 
 

Simcero Solutions,s.l.

2754

 
 

Toothpick Media SL

2425